CURSO HAVER ESTAT

 (25 cursos)

Listado de cursos de haver estat

CURSOS DE HAVER ESTAT

Emagister
Ver curso

Tècnic de penitenciaries

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''administració pública... haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Auxilio judicial

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''administració pública... haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Administratiu generalitat

· haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa... · ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Policia nacional

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''administració pública... haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Recepcionista, conserge, bidell, subaltern

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'administració pública... ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Recepcionista, conserje, bidell, subaltern

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'administració pública... ser espanyol o d'un estat membre de la unió europea...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Administratiu generalitat

haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa... ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea o a...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Agent rural generalitat de catalunya

haver complert els 18 anys i no haver superat l''edat de jubilació forçosa... requisits de l'alumneser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Auxiliar administratiu de l'ics

haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa... requisits de l''alumneser espanyol o bé pertànyer a un estat membre...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Haver estat

Acepto los términos y condiciones.

Escorta privat

No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l''àmbit de protecció del dret... requisits de l'alumneser major d''edat i no haver complert els 55 anys...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Auxiliar de biblioteques

haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de 55 anys... requisits de l''alumneser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Agent auxiliar rural para la generalitat de catalunya

haver complert 18 anys i no superar els 65... no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se...
MasterD Oposiciones
Semipresencial

Auxiliar de enfermeria del sergas

No haver estat separat mitjançant... 2) tenir complerts els 18 anys... 4) no patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que li impedeixin...
Campus Training
Semipresencial

Bombers de la generalitat de catalunya

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'administració pública... estar en possessió del títol de eso, graduat escolar, fp 1 o equivalent...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Policia local

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'administració públic... (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a catalunya)...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Oposicions administratius de la generalitat de catalunya

haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació... tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la unió europea...
Triangle Acadèmia
Semipresencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Haver estat

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Haver estat

Acepto los términos y condiciones.