CURSO UNIO EUROPEA

 (19 cursos)

Listado de cursos de unio europea

CURSOS DE UNIO EUROPEA

Emagister
Ver curso

Agent auxiliar rural para la generalitat de catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la unió europea... posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que...
MasterD Oposiciones
Semipresencial

Bombers de la generalitat de catalunya

Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la unió europea... arribar al 1,65m i no sobrepassar el 1,95m... estar en possessió del permís de conduir classe c...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Administratiu generalitat

· ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Recepcionista, conserge, bidell, subaltern

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea... tenir el certificat d'estudis primaris... no estar inhabilitat penalment per a l'exercici de...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Màster en dret de l'empresa i de la contractació.

L’objectiu és la formació interdisciplinària com a valor afegit i com a resposta a la demanda d’especialització i estratègies en l’àmbit intern, de la unió europea...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial

Oposicions administratius de la generalitat de catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la unió europea... acreditar un nivell acadèmic de batxillerat o equivalent...
Triangle Acadèmia
Semipresencial

Oposicions auxiliars administratius d’administració general

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la unió europea... acreditar un nivell acadèmic de graduat en eso o equivalent...
Triangle Acadèmia
Semipresencial

Recepcionista, conserje, bidell, subaltern

Ser espanyol o d'un estat membre de la unió europea... ser major de 18 anys... graduat en educació secundària, graduat escolar, fp 1 o equivalent, i nivell b de...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Tècnic de penitenciaries

Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la unió europea... no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''administració...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Unio europea

Acepto los términos y condiciones.

Auxiliar d'infermeria de centres d'atenció primària

Ser espanyol o pertànyer a la unió europea o a estats en els s'apliqui la lliure circulació de treballadors... no estar inhabilitat penalment per l'exercici de les...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Administratiu generalitat

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la unió europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Introducció a les gmp's

Tenir una visió general sobre les normes de correcta fabricació de la unió europea de medicaments d'ús humà i veterinari... extretes de l' agència espanyola del...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Presencial

Oposicions a la guàrdia urbana de barcelona

Tenir més de 18 anys, nacionalitat espanyola o de la unió europea i titulació de graduat eso o equivalent... posseir el permís a2 (en el moment de finalitzar l’escola...
Triangle Acadèmia
Presencial

Grado en ciencia política y administración pública

Ce17 comprender la estructura y el funcionamiento de la unión europea... ce6 comprender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos...
Universidad de Murcia
Presencial

Cos de bombers de catalunya

Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la unió europea... tindràs un bon sou i treballaràs per a la societat...
MasterD Oposiciones
Online

Màster en dret ambiental.

Temario completo de este curso primer curs: assignatures obligatòries anuals · metodologia i tècniques d'investigació jurídica primer quadrimestre · fonaments de...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Online

Máster interuniversitario en gestión del turismo (emtm)

Política turística turisme i la unió europea economia medi ambiental... primer termini: conceptualització conceptualització avançada i comunicació de la sostenibilitat...
UDG - Universitat de Girona.
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Unio europea

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Unio europea

Acepto los términos y condiciones.