CURSO TENIR

 (75 cursos)

Listado de cursos de tenir

CURSOS DE TENIR

Emagister
Ver curso

Administratiu de la generalitat de catalunya

· tenir titol de batxillerat o tècnic... · tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la ue... · tenir la capacitat física i psíquica necessària...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Administratiu de la generalitat de catalunya

·         tenir titol de batxillerat o tècnic... ·         tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la ue... ·         no estar inhabilitat/a...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Proves d'accés a cicles formatius de grau superior - semipresenci...

tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en que es vulgui iniciar el cicle formatiu - tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any...
Gama
Semipresencial

Cp mediació comunitària - mf1041_3: valoració, seguiment, i difusió d&...

És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir batxillerat, una llicenciatura o diplomatura o tenir un certificat de professionalitat...
Fundesplai
Presencial

Introducció a l'administració de linux - certificació linux essen...

tenir un coneixement bàsic del programari lliure i de codi obert, amb les seves diferents comunitats i llicències... tenir un coneixement bàsic de com fer accessible...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Personal branding

Objectius generals: - comprendre les responsabilitats de de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions - aprofitar...
British Centre Formacio Academica, Sll
Presencial

Oposicions: policia local i mossos d'esquadra

Ésser major d’edat, estar en possessió del graduat escolar, graduat eso o equivalent, no tenir antecedents penals i tenir la nacionalitat espanyola...
Cis Formació
Presencial

Accés universitat per més grans de 25 anys (presencial i distància)

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents: • tenir 45 anys abans de...
Campus25
Presencial

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

No tenir cap titulació que dóna accés a la universitat... requisitos tenir més de 45 anys a partir de l'1 d'octubre l'any de les proves d'accés...
UOC X - Xtended Studies
Online

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Tenir

Acepto los términos y condiciones.

Posicionament web seo/sem

Els candidats/es han de tenir un coneixement bàsic de l’entorn de l’aplicació... a quién va dirigido aquest curs està dirigit a professionals i emprenedors que necessitin...
Merit School
Online

Desenvolupament d'apps amb kotlin per android (virtual)

Per a un correcte seguiment del curs, és recomanable tenir coneixements d’ algun llenguatge de programació orientada a objectes... ) que desitgin ampliar els seus...
PUE
Online

Auxiliar administratiu de l'administració pública

Aconseguir una feina com a administratiu amb una bona remuneració pot considerar se tenir un bon treball... si a això hi afegim tenir la seguretat que el treball...
MasterD Oposiciones
Semipresencial

Oposiciones a bomberos del ayuntamiento de barcelona

tenir una feina fixa de bomber a catalunya és ara possible amb l’ajuda de masterd, experts en la preparació d’oposicions... vols ser bomber a catalunya? es tracta...
MasterD
A Distancia/Online

Técnico en colorimetría capilar (online)

Numeración de los colores unidad didáctica 6... tipos de tintes unidad didáctica 8... doble titulación expedida por euroinnova business school y avalada por la escuela...
Euroinnova Formación
A Distancia/Online

Master en trasplante y medicina capilar (online)

El cliente: documentación técnica, legal y comercial unidad didáctica 7... colorimetría capilar unidad didáctica 1... el liderazgo en el equipo unidad didáctica...
Euroinnova Formación
A Distancia/Online

Auxiliar de enfermeria del sergas

tenir complerts els 18 anys... 4) no patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que li impedeixin l'ocupació de les corresponents...
Campus Training
Semipresencial

Proves d'accés a cicles formatius de grau mig

tenir com a mínim 17 anys o complir-los l''any de la realització de la prova... cursar els estudis o haver realitzat un programa de garantia social o un curs de...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Policia local

tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys... els homes i 1'60 les dones... (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a catalunya)...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Tenir

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Tenir

Acepto los términos y condiciones.