CURSO POSSESSIO

 (16 cursos)

Listado de cursos de possessio

CURSOS DE POSSESSIO

Emagister
Ver curso

Seguretat informàtica (ifct0109)

Persones que tinguin superades les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys i/o de 45 anys... persones que tinguin els coneixements formatius o professionals...
PUE
Presencial

Inserció laboral de persones amb discapacitat

(90 hores) mf1035_3: entrenament en habilitats sociolaborals de persones amb discapacitat... (90 hores) mf1037_3: seguiment del procés d'inserció sociolaboral de...
Fundación Pere Tarrés
Online

Bombers de la generalitat de catalunya

Nivell b de català... no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'administració pública... ser espanyol o pertànyer a un país membre de la unió...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Policia local

Estatura mínima 1'70 m... (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a catalunya)... tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Policia nacional

Estatura mínima 1''65 m... els homes i 1''60 les dones... estar en possessió dels permisos de conduir de la classe b... signar un compromís de portar armes...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Curs d'especialització en microbiologia, citogenética, hematologi...

Per a accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari, de grau o llicenciatura, oficial espanyol o un altre expedit...
Fundación Universitat Jaume I - Empresa (FUE-UJI)
Online

Auxiliar de enfermeria del sergas

Ser español (home o dona) o pertànyer a la ue... 5) no haver estat separat mitjançant... 2) tenir complerts els 18 anys... depenent de l'ajuntament i de la categoria...
Campus Training
Semipresencial

Màster en estudis avançats en administració i dret públic.

Graduats i llicenciats en possessió de les titulació d’accés indicades, empleats del sector públic i professionals privats de l'àrea de pràctica de dret públic,...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial

Proves d'accés a cicles formatius de grau superior - semipresenci...

Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en que es vulgui iniciar el cicle formatiu - tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any...
Gama
Semipresencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Possessio

Acepto los términos y condiciones.

Màster interuniversitari en dret de l'administració pública

També s’adreça a titulats universitaris que estan en possessió d'una titulació de postgrau en àmbits afins al màster o que disposin d'una experiència professional...
URV - Universitat Rovira i Virgili
Semipresencial

Tècnic de penitenciaries

No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques... tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la unió...
Orbita Gironina, S.L.
Presencial

Oposicions al cos de mestres

Tenir complerts els 18 anys i estar en possessió (o tenir-ne les condicions per a la seva expedició) del títol de mestre de qualsevol especialitat...
Triangle Acadèmia
Presencial

Oposicions: policia local i mossos d'esquadra

Ésser major d’edat, estar en possessió del graduat escolar, graduat eso o equivalent, no tenir antecedents penals i tenir la nacionalitat espanyola...
Cis Formació
Presencial

Cicle formatiu de grau mitjà en estètica personal

•disposar del títol de graduat en educació secundària -eso- •tenir el 2n de bup aprovat •estar en possessió del títol de tècnic auxiliar -fp1- •superar la prova...
CENTRE DE PERRUQUERIA I ESTÉTICA ESCOLA TALLER
Presencial

Auxiliar de enfermeria del sergas

Primer ejercicio consiste en contestar un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa, de la parte general del temario... el insalud y las entidades gestoras...
Campus Training
Online

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Possessio

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Possessio

Acepto los términos y condiciones.