CURSO ELS RISCOS

 (22 cursos)

Listado de cursos de els riscos

CURSOS DE ELS RISCOS

Emagister
Ver curso

Riscos mediambientals de la indústria química i farmacèutica: gestió i...

Conèixer els mètodes de com gestionar correctament els riscos mediambientals en la indústria química i farmacèutica... incidència de la legislació ambiental en els...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Presencial

Riscos químics

La qualitat com a principal eina de control dels riscos mediambientals... objectius: • aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Online

Riscos químics

Objectius: • aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós i medicaments...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Presencial

Oposicions subalterns generalitat

riscos laborals: drets i obligacions... els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen... els drets relatius a la protecció...
CETUC
Online

Operacions auxiliars de tractament de dades i documents

Identificar els criteris necessaris per organitzar els recursos... precisar els elements, les eines i els espais necessaris per enregistrar dades en terminals...
CEP FRADA
Presencial

Oposiciones para la administración pública

els principis pressupostaris... els serveis d'informació administrativa... els crèdits pressupostaris i les modificacions... els procediments de selecció del contractista...
CETUC
Online

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. nivell qualificat

els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles  els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal...
AESFORM - l'Escola CENTRE DE FORMACIÓ
Presencial

Tpc part comu + part especifica per ofici (prl operador de...

Identificar què riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d'actuació... conèixer els drets i deures en matèria preventiva...
Fundación Laboral de la Construcción.
Presencial

Prevención de riesgos laborales

els riscos professionals... els accidents de treball i les malalties professionals... marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Els riscos

Acepto los términos y condiciones.

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. nivell qualificat

els productes fitosanitaris... els productes fitosanitaris1... els enemics dels conreus1... la protecció dels cultius contra els organismes nociusmòdul 2...
AESFORM - l'Escola CENTRE DE FORMACIÓ
Presencial

Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

Identificar, analitzar i avaluar els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris... objectiusdefinir els criteris d’avaluació financera de projectes...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Grau superior en administració i finances

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada...
Salesians Sant Vicenç Dels Horts
Presencial

Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins

Conèixer els riscos associats a la fabricació de productes en la indústria química i afins i les mesures de seguretat a tenir en compte per minimitzar el risc...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Presencial

Gestió de projectes

Identificar i entendre el rol de project manager - definir correctament l'abast d'un projecte - dissenyar un pla de projecte viable i efectiu - supervisar adequadament...
PIMEC Formació
Presencial

Operació de carretons norma renovació une 58451

Recordar els continguts de la norma une 58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir...
Fundación Laboral de la Construcción.
Presencial

Cicle formatiu d’ atenció a persones en situació de dependència (on...

Temario completo de este curso organització dels crèdits per semestre: els cicles formatius de la modalitat no presencial o a distància s’organitzen en semestres...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Online

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Els riscos

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Els riscos

Acepto los términos y condiciones.