CURSO CLASSIFICACIO

 (27 cursos)

Listado de cursos de classificacio

CURSOS DE CLASSIFICACIO

Emagister
Ver curso

L'alumnat amb necessitats educatives especials: vetllador/a.

Mòdul 6: trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat i trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta... mòdul 4: discapacitat física...
Fundación Pere Tarrés
Online

Manipulador de productes fitosanitaris

Productes fitosanitaris: classificació i descripció... riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris... importància i contingut de les etiquetes i...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Análisi i control de costos

El pressupost flexible 5... el model direct-costing 3... requisitos dirigit a persones de la comunitat de catalunya... identificació, classificació i costos 4...
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Online

Gestio operativa de tresoreria

O bancs hipotecaris... o coneixement del seu poder executiu i la seva fiscalitat... o data d'emissió i venciment... – característiques i finalitat dels instruments...
CEP FRADA
Presencial

Emmagatzematge, estocs i trameses

Establir criteris per al disseny i optimització de l'espai, transport i servei de manutenció del magatzem... utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions...
PIMEC Formació
Presencial

Accés a cicles formatius grau superior

Càlcul d'àrees i volums... 4 expressa les nocions d'existència o d'inexistència, presència o absència, disponibilitat o indisponibilitat, capacitat o incapacitat...
CETUC
Online

Trastorns de llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia i disortografia.

Manifestacions secundàries en els aprenentatges... característiques conductuals i emocionals... etapes d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura...
Fundación Pere Tarrés
Online

Bl formacio y orientacio laboral.grau mitja.

A quién va dirigido el curso está dirigido a toda persona que necesita obtener conocimientos de formación y orientación laboral... les prestacions de la seguretat...
Escuela de Formación Online
Online

L'alumnat amb necessitats educatives especials: vetllador\/a.

Professionals dins de l'escola... professionals fora de l'escola... les funcions del vetllador\/a escolar... mòdul 3: classificació de les diferents diversitats...
Fundación Pere Tarrés
Online

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Classificacio

Acepto los términos y condiciones.

L'atenció integral i centrada en la persona amb discapacitat.

Atenció integral... autonomia, dependència i autodeterminació... models d'atenció a la discapacitat... principis bàsics de la aicp:- característiques de la planificació...
Fundación Pere Tarrés
Online

Atenció a la diversitat: dislèxia.

Indicadors de la història clínicamódulo 4: intervenció en les dificultats... módulo 1: lectura i escriptura- la lectura- l’escriptura- processos cognitius bàsicsmódulo...
Fundación Pere Tarrés
Online

Intervenció en situacions de risc al domicili.

Mòdul 1: introducció a l'atenció domiciliària- tramitació de les ajudes que ofereix la llei... estratègies de prevenció de riscos... el sad més enllà de la dependència...
Fundación Pere Tarrés
Online

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Mòdul 1: conceptes generals... mòdul 2: legislació sobre informació alimentària... principis bàsics... reglament ue 1169\/2011... diagrama de gestió...
Fundación Pere Tarrés
Online

Educació emocional en entorns educatius

La orexis: predisposició a l'acció... mòdul 1: entrant en matèria... estructura de les emocions... els fenòmens afectius... com es produeix una emoció?- el mecanisme...
Fundación Pere Tarrés
Online

Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins

Recollida selectiva i tractament de residus industrials... classificació de residus industrials... elements de protecció individual i col·lectiva...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Online

Manipulació de productes químics

Identificació: • classificació dels contaminants químics... • identificant els productes químics contaminants... dosi: • efectes dels contaminants...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Online

Fiscalidad i otras obligaciones para empresarios y autonomos

Consideracions importants abans del inici de la activitat... introducció al sistema fiscal1... activitats econòmiques3... 5 inclou exemple demostratiu de l'emplenament...
GREMIBAIX FUNDACIO
A distancia

Perruqueria i estètica canina

Estàndard racial en perruqueria canina... trimming i stripping... muda i tipus de pèl... perruqueria de cocker anglès i del cocker americà...
Orbita Gironina, S.L.
Semipresencial

Gestión integrada de recursos humanos

Gestió de rrhh: recolzament administratiu en la gestió de recursos humans, comunicació i treball en equip, la funció del comandament intermig en la prevenció de...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial

Manipulación de productos fitosanitarios

O presa de decisions... o importància dels mètodes no químics... mitjans de protecció fitosanitària... o principis generals de la gestió integrada de plagues...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Classificacio

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Classificacio

Acepto los términos y condiciones.