CURSO MARC NORMATIU

 (12 cursos)

Listado de cursos de marc normatiu

CURSOS DE MARC NORMATIU

Emagister
Ver curso

Oposiciones profesor de secundaria

Temario completo de este curso la programació didàctica per a les oposicions a professors de secundària gener § introducció al curs... § entrega i correcció de l’apartat...
CETUC
Online

Preparació prova capacitació de valencià 2019

Et formaràs en les tècniques d’aprenentatge de segons llengües, en el marc legal i normatiu de l’estudi de llengües i els exàmens oficials i coneixeràs la metodologia...
Avant Centre d'Estudis
Presencial

Prova de capacitació de valencià

Competències: - tècniques d´aprenentage de segons llengües, en el marc legal i normatiu de l´estudi de llengües i els exàmens oficials...
FormaT Centro de Estudios
Presencial

Tpc part comu + part especifica per ofici (prl operador de...

Conèixer el marc normatiu general i específic d'aplicació... provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la...
Fundación Laboral de la Construcción.
Presencial

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments.

Mòdul 1: marc legislatiu... context normatiu estatal sobre la violència de gènere... l'emissió de la violència: l'agressor... mòdul 2: context actual del fenomen...
Fundación Pere Tarrés
Online

Introducció a les gmp's

Locals i equips... sistema de qualitat farmacèutic... control de qualitat... activitats subcontractades... reclamacions, defectes de qualitat i retirades de productes...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Online

Prevención de riesgos laborales

marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals... altres patologies derivades del treball... el treball i la salut... conceptes bàsics sobre seguretat...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Manipulació d'aliments

Contaminació microbiana dels aliments - higiene del manipulador - higiene del local - pràctiques higièniques per a la manipulació d?aliments - preparació culinària...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Distribució d'instal·lacions als edificis

Conèixer el marc reglamentari i normatiu que afecta les canalitzacions i quins requeriments es demanen als productes que les formen (seguretat elèctrica, seguretat...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Marc normatiu

Acepto los términos y condiciones.

Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte

marc normatiumòdul ii... gestió de la prevenció de riscos en obres... introducció a la seguretat i salut en el treball... programa mòdul i...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial

Pla d'igualtat

Eines, recursos i bones pràctiques... avantatges dels plans d'igualtat per a les empreses... fases del pla d’igualtat... la figura de l’agent d’igualtat...
CEPTA - Tarragona (Spain)
Presencial

Procès d'investigació en casos d'assetjament laboral

marc normatiu aplicable... tipologies d’assetjament laboral:- assetjament psicològic- assetjament sexual- assetjament per raó de sexe i\/o gènere...
CEPTA - Tarragona (Spain)
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Marc normatiu

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Marc normatiu

Acepto los términos y condiciones.