CURSO OBJECTIUS

 (139 cursos)

Listado de cursos de objectius

CURSOS DE OBJECTIUS

Emagister
Ver curso

Lideratge d'equips.

Definició dels objectius personals... mòdul 2: objectius previs per a un lider... definició dels objectius de l'equip mòdul 3: automotivació per motivar...
Fundación Pere Tarrés
Online

Lideratge d´equips

objectius generals: - incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser... definir objectius per un grup al qual has de liderar... objectius específics: - liderar...
Balmes Innova
Presencial

Resolució de conflictes

objectius generals: - ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible...
Fundesplai
Presencial

Administració de bases de dades oracle 12c - certificació database fou...

objectius generals: adquirir els coneixements fonamentals de bases de dades relacionals i els fonaments per l’administració de la base de dades oracle database 12c...
PUE
Presencial

Com el·laborar un pla de màrqueting digital & analítica web i...

Aprendre a fixar i aconseguir objectius smart en màrqueting digital... fixar els objectius d’un projecte online: acquisition, engagement, conversion, loyalty 2...
Merit School
Online

Lideratge d´equips

Definició del objectius personals 2... definició dels objectius del equip... objectius previs per a un líder 2... estils de lideratge 1... gestió del lideratge...
Balmes Innova
Online

Lideratge d'equips.

Definició dels objectius personals... mòdul 2: objectius previs per a un lider... definició dels objectius de l'equipmòdul 3: automotivació per motivar...
Fundación Pere Tarrés
Online

Lideratge d’equips

Definició del objectius personals... definició dels objectius del equip... objectius previs per a un líder2... estils de lideratge... habilitats socials i competències...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Semipresencial

Liderazgo de equipos

objectius generals- incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser... objectius específics- liderar equips amb consciencia i control d’un mateix...
Grup CIEF
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Objectius

Acepto los términos y condiciones.

Planificando los objetivos de venta: estrategia y desarrollo

objectius de venda 2017... fixem objectius pel 2017... estructura de la setmana: dies... periodificació de les xifres... gestió i planificació del temps...
Grup CIEF
Presencial

Programació neurolingüìstica

objectius específics: - aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals... objectius generals: - obtenir els aprenentatges més precisos...
Fundesplai
Presencial

Curs de suport a la inclusió escolar- vetlladors/es

objectius generals: - adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient als infants i joves amb necessitats...
Fundesplai
Presencial

Eines per a la mediació

objectius específics: - definir i identificar les principals característiques de la mediació i identificar la tipologia a partir d'un cas donat...
Fundesplai
Presencial

Protecció de dades personals - subvencionat

objectius generals: - conèixer i saber aplicar la normativa vigent respecte a protecció de dades objectius específics: - conèixer les obligacions de les entitats...
Fundesplai
Presencial

Mindfulness

objectius específics: - establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis...
Fundesplai
Presencial

Lideratge d' equips

objectius específics: o liderar equips amb consciència i control d’un mateix... o definir objectius per un grup al qual has de liderar... o incorporar eines de motivació...
Escola Sant Gervasi, SCCL
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Objectius

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Objectius

Acepto los términos y condiciones.