CURSO INSERCIO

 (30 cursos)

Listado de cursos de insercio

CURSOS DE INSERCIO

Emagister
Ver curso

Inserció sociolaboral de persones amb trastorn mental.

Treball amb famílies: treball individualitzat i psicoeducatiu... el certificat de disminució... mòdul 3: recursos existents en inserció laboral: - recursos existents...
Fundación Pere Tarrés
Online

Inserció laboral de persones amb discapacitat

A) estar en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics... d) complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o...
Fundación Pere Tarrés
Online

Inserció sociolaboral de persones amb trastorn mental.

Mòdul 2: metodologia de intervenció:- valoració del grau d´ ocupabilitat (potencialitats l límits del candidat)... el treball individualitzat: el model de competència...
Fundación Pere Tarrés
Online

Inserció laboral de persones amb discapacitat

(90 hores) mf1035_3: entrenament en habilitats sociolaborals de persones amb discapacitat... (130 hores) • uf0799 desenvolupament d'habilitats personals i socials...
Fundación Pere Tarrés
Online

Neurociència per a la inserció laboral

Aprendre la importància de la gestió emocional3... els continguts que es tractaran en aquest curs seran els següents:1... treball en equip... gestió emocional...
Fundación Pere Tarrés
Presencial

Inserción laboral de personas con discapacidad

Gestió de recursos laborals, formatius i anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat2... seguiment del procés d’inserció...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Mos 77-729: microsoft powerpoint 2016

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina microsoft powerpoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció...
PIMEC Formació
Presencial

Excel bàsic

Disseny i creació de fulls de càlcul a partir de les necessitats laborals i dels processos propis del model de feinadisseny de les taulestreball amb les funcions...
CEPTA - Tarragona (Spain)
Presencial

Máster maquillaje y caracterización

El programa contempla la evaluación continua del alumnado así como una prueba práctica específica de cada uno de los bloques... es nuestro objetivo que los alumnos...
Filmosofía
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Insercio

Acepto los términos y condiciones.

Disseny i modificació de plànols 2d i 3d

Promoure actituds i valors... els objectius d'aquest curs són: facilitar la inserció laboral afavorir el desenvolupament de competències actualitzar els coneixements...
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
Presencial

Microsoft word 2016 - nivell inicial

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina microsoft word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format...
PUE
Presencial

Màster interuniversitari en tècniques cromatogràfiques aplicades

),control de la contaminació,biomedicina,etc... així com proporcionar a l'estudiant el coneixement de les últimes tendencies en tecniques croma­" "tografiques i...
UDG - Universitat de Girona.
Presencial

Màster psicopedagogia

El màster té com a objectiu formar professionals que desenvolupin les habilitats necessàries per gestionar i dissenyar projectes d'intervenció educativa i que puguin...
UDL - Universitat de Lleida. Màsters Oficials
Presencial

Cp atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

S'ubica al sector educatiu, en l'educació formal de l'alumnat amb necessitats educatives especials (nee)... desenvolupa la seva activitat professional en centres...
Fundación Pere Tarrés
Presencial

Cp gestió ambiental

Joves menors de 30 anys... persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social persones amb discapacitat...
Fundación Pere Tarrés
Presencial

Insercion laboral de personas con discapacidad

S'integra en equips interdisciplinaris d'atenció social, al costat de professionals de nivell superior... desenvolupa l'activitat professional en l'àmbit públic...
Motivacció Formació
Presencial

Màster interuniversitari en tècniques cromatogràfiques aplicades

El principal objectiu del màster és formar especialistes en el desenvolupament i l’aplicació de mètodes d’anàlisi mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques per...
URV - Universitat Rovira i Virgili
Presencial

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de Insercio

Acepto los términos y condiciones.

¿Quieres encontrar cursos?

Recibir en mi email cursos de
Insercio

Acepto los términos y condiciones.