CCNA Routing and Switching v6.0 -

Información
PUE
Presencial
Curso
El principal objectiu del curs és fer arribar a l'alumne tots aquells coneixements necessaris per a l'administració de xarxes informàtiques a nivell professional. Aquest curs, actualitzat a mitjans de 2016 per alinear-se amb la nova certificació de CCNA Routing and Switching, té com a novetats importants la incorporació al currículum del protocol IPv6, així com OSPF per a múltiples àrees, els protocols d'agregació d'enllaços (LACP, PAgP) i el nou sistema de llicenciament per IOS 15. En finalitzar els quatre mòduls, l'assistent estarà en plenes condicions per presentar-se a l'examen 200-125: Cisco Certified Network Associate (CCNA), superació que reconeix al candidat amb la certificació CCNA Routing and Switching, una de les certificacions més importants i amb una implantació més elevada en la indústria de les xarxes informàtiques.
Otros cursos de esta academia
Desarrollador Big Data Spark - Cloudera
(PUE)
Al finalizar la formación, el participante sabrá: cómo distribuir, almacenar y procesar datos en un clúster hadoop cómo escribir, configurar e implementar aplicaciones...
Administrador Big Data - Cloudera
(PUE)
Al finalizar la formación, el participante sabrá: funciones de cloudera manager que facilitan la gestión de clústeres, agregación de logs, gestión de configuración...
Analista de Datos Big Data - Cloudera
(PUE)
Cómo pig, hive e impala mejoran la productividad para tareas típicas de análisis... realizar de consultas complejas en tiempo real en conjuntos de datos...
Experto Virtualización Citrix
(PUE)
Objetivo general: este curso capacita al alumno para: afianzar los conocimientos generales de virtualización... configurar y administrar un entorno con los siguientes...
Microsoft Excel 2016 - nivell inicial
(PUE)
Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina microsoft excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració...
Scrum Master Certified
(PUE)
Responsabilidades de los diferentes roles de scrum... buena practicas en procesos de implantación de scrum... conceptos clave en scrum como inspección, adaptación...
Administració de bases de dades Microsoft SQL Server 2016
(PUE)
El temari es desenvolupa seguint els diferents objectius de la certificació mcsa sql server 2016 database administration (microsoft certified solutions associate)...
MCSA SQL 2016 Data administration
(PUE)
El objetivo de este curso consiste en adquirir las habilidades básicas necesarias para comprender y adquirir los conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales...
Cisco CCNA v7
(PUE)
Conocer los métodos disponibles para la implementación de qos, virtualización y automatización de redes... dimensionar el direccionamiento en ipv4 e ipv6, ethernet...
Microsoft Word 2016 - Nivell Avançat
(PUE)
Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de les funcionalitats avançades de l’eina microsoft word 2016, tals com l’administració de documents...
PEDIR INFORMACIÓN